لیست آخرین قیمت ال ای دی و ال سی دی در بانه

لیست تازه ترین قیمت ال جی LG در فروشگاه بانه استار

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24
۱ تلویزیون مانیتور ال جی 24 اینچ مدل 24MT48AM کیفیت اچ دی ۵۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
28
۲ تلویزیون مانیتور ال جی 28 اینچ مدل 28MT48VF کیفیت اچ دی ۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
۳ تلویزیون مانیتور ال جی 28 اینچ مدل 28MT47V-P فول اچ دی ۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
32
۴ تلویزیون ال ای دی الجی 32 اینچ مدل 32LH500D فول اچ دی ۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی 32 اینچ مدل 32LJ500D اچ دی ۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی 32 اینچ مدل 32LJ520U ۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی 32 اینچ مدل 32LJ510U اچ دی ۹۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی 32 اینچ اسمارت مدل 32lj570u فول اچ دی ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
43
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ مدل 43lh510t فول اچ دی ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ مدلLG 43LJ500T فول اچ دی ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ مدل 43lw310c فول اچ دی ۱/۴۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ مدل LG 43LJ510V فول اچ دی ۱/۵۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل 43lh590v فول اچ دی ۱/۵۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل LG 43LJ594V فول اچ دی با webOS3.5 ۱/۵۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
۱۵ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل LG 43LJ614T فول اچ دی با webos3.5 ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
۱۶ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل LG 43LJ550V فول اچ دی با webOS3.5 ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل 43LJ610V فول اچ دی 2017 ۱/۶۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل 43lh602v فول اچ دی ۱/۶۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل 43UH617V الترا اچ دی 4K فورکی ۱/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل 43UJ630V الترا اچ دی 4k ۱/۸۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۱ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل LG 43UJ634V الترا اچ دی فورکی UHD 4K HDR با webOS3.5 ۱/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۲۲ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل LG 43UJ651V الترا اچ دی فورکی UHD 4K HDR با webOS3.5 ۱/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۲۳ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل 43UJ752V الترا اچ دی فورکی 4K ۱/۹۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
49
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ مدل 49LH510V فول اچ دی ۱/۷۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ مدل 49LH511T فول اچ دی ۱/۸۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49lh549v فول اچ دی ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ مدل 49LH548V فول اچ دی ۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۸ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ مدل 49LH541V/T فول اچ دی ۱/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۹ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ مدل 49LW310C فول اچ دی ۱/۹۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49lh590v فول اچ دی با webos 3.0 ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۱ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل LG 49LJ550V فول اچ دی با webOS3.5 ۱/۹۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱
۳۲ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49LJ610V فول اچ دی 2017 ۲/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۳ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49lh600v فول اچ دی ۲/۱۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۴ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49lh602v فول اچ دی سیستم عامل webos ۲/۳۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۵ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49UJ634V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۶ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49UJ630V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۲/۴۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۷ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49uh654v الترا اچ دی (4k) ۲/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۸ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل LG 49UJ670V الترا اچ دی فورکی UHD 4K HDR با webOS3.5 ۲/۵۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱
۳۹ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49UF770V اولترا اچ دی فورکی webOS ۲/۷۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
۴۰ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49uj752v الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۱ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49UH750T الترا اچ دی ، webOS 3.0 ۲/۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۲ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49SJ800V سوپر الترا اچ دی 2017 HDR ۲/۹۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۳ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49uh850v سه بعدی الترا اچ دی ۳/۲۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55
۴۴ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ مدل 55LW540S فول اچ دی ۲/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۵ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ مدل 55lh545v فول اچ دی ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
۴۶ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ مدل 55lw340c فول اچ دی ۲/۶۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۷ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55lh600v فول اچ دی با webOS 3.0 ۲/۷۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
۴۸ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ مدل 55LH602T فول اچ دی ۲/۸۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۹ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55lh600t فول اچ دی ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۰ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55UJ634V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۳/۲۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۱ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55uh654v الترا اچ دی (4k) ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۲ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدلLG 55UJ651V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر با webOS3.5 ۳/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۵۳ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل LG 55UJ630V الترا اچ دی فورکی UHD 4K HDR با webOS3.5 ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۱
۵۴ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55UJ752V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۳/۶۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۵ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل LG 55UJ670V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر با webOS3.5 ۳/۷۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۵۶ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55SJ800V سوپر الترا اچ دی اچ دی آر SUHD 4K HDR ۳/۹۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
۵۷ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55SJ850V سوپر الترا اچ دی اچ دی آر ۴/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۸ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55EG910V فول اچ دی خمیده سه بعدی ۴/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۹ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ اسمارت مدل LG 55EG9A7V فول اچ دی با webOS2.0 ۴/۹۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۶۰ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55UF950T اولترا اچ دی فورکی ( 4K ULTRA HD ) سه بعدی ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۶۱ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ اسمارت مدل OLED55B6P الترا اچ دی فورکی اچ دی آر webOS3.0 ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
۶۲ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ اسمارت مدل OLED 55C7V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر webOS3.5 ۷/۴۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۶۳ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ اسمارت مدل OLED 55C6V خمیده الترا اچ دی فورکی اچ دی آر webOS3.0 ۷/۸۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
58
۶۴ تلویزیون ال ای دی ال جی 58 اینچ اسمارت مدل 58uf830t الترا اچ دی 4k ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
60
۶۵ تلویزیون ال ای دی ال جی 60 اینچ اسمارت مدل 60UJ630V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر Ultra HD 4K HDR ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
65
۶۶ تلویزیون ال ای دی ال جی 65 اینچ اسمارت مدل 65UJ630V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۶۷ تلویزیون ال ای دی ال جی 65 اینچ اسمارت مدل 65uh850v سه بعدی سوپر الترا اچ دی ۷/۶۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
۶۸ تلویزیون ال ای دی ال جی 65 اینچ اسمارت مدل 65uh950v سه بعدی سوپر فورکی با HDR و پنل IPS ۸/۲۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
۶۹ تلویزیون ال ای دی ال جی 65 اینچ اسمارت مدل 65UG870T خمیده سه بعدی اسمارت 4k ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۷۰ تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ اسمارت مدل 65EG960T الترااچ دی فورکی سه بعدی ۱۴/۲۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۷۱ تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ اسمارت مدل OLED 65E6V الترا اچ دی فورکی با webOS3.0 ۱۵/۳۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
75
۷۲ تلویزیون ال ای دی ال جی 75 اینچ مدل 75UH855V سوپر الترا اچ دی Super Ultra HD ۱۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

لیست تازه ترین قیمت sony در فروشگاه بانه استار

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی سونی 32 اینچ مدل 32RE303 کیفیت اچ دی HD ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲ تلویزیون ال ای دی 32 اینچ سونی 2017 مدل 32R300E فول اچ دی ۱/۲۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
43
۳ تلویزیون ال ای دی سونی 43 اینچ اسمارت مدل 43W800C سه بعدی و ( Sony's Android TV™ ) اندروید تی وی ۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴ تلویزیون ال ای دی سونی 43 اینچ اسمارت مدل KD43X7000E سری E الترا اچ دی 4K ۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵ تلویزیون ال ای دی سونی 43 اینچ اسمارت مدل KD-43xe7005 الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۲/۷۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
48
۶ تلویزیون ال ای دی سونی 48 اینچ اسمارت مدل KDL-48W650D فول اچ دی ۲/۳۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۷ تلویزیون ال ای دی سونی 48 اینچ اسمارت مدل 48W653D فول اچ دی FULL HD ۲/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
49
۸ تلویزیون ال ای دی سونی 49 اینچ اسمارت مدل KDL-49W660E فول اچ دی ۲/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۹ تلویزیون ال ای دی سونی 49 اینچ اسمارت مدل KDL-49WE665 فول اچ دی ۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۰ تلویزیون ال ای دی سونی 49 اینچ اسمارت مدل 49x7000d الترا اچ دی (4k) اندروید ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی 49 اینچ اسمارت مدل KDL-49XE7005 الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۲ تلویزیون ال ای دی سونی 49 اینچ اسمارت مدل KD-49xe8096 الترا اچ دی فورکی اندروید ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
50
۱۳ تلویزیون ال ای دی سونی 50 اینچ اسمارت مدل 50W800C سه بعدی و اندروید ۳/۰۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55
۱۴ تلویزیون ال ای دی سونی 55 اینچ اسمارت مدل 55w650d فول اچ دی اندروید ۳/۲۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۵ تلویزیون ال ای دی سونی 55 اینچ اسمارت مدل 55W800C سه بعدی و اندروید ۳/۵۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۶ تلویزیون ال ای دی سونی 55 اینچ اسمارت مدل 55X8500E الترا اچ دی فورکی اچ دی آر اندروید ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۷ تلویزیون ال ای دی سونی 55 اینچ اسمارت مدل 55X9000E الترا اچ دی 4K ۵/۸۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۸ تلویزیون اولد سونی 55 اینچ اسمارت واندروید مدل KD-55A1 الترا اچ دی فورکی اچ دی آر ULTRA HD 4K HDR ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
60
۱۹ تلویزیون ال ای دی سونی 60 اینچ اسمارت مدل kDL-60W600B فول اچ دی ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
65
۲۰ تلویزیون ال ای دی سونی 65 اینچ اسمارت مدل 65X7000E الترا اچ دی فورکی اچ دی آر ULTRA HD 4K HDR ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۱ تلویزیون ال ای دی سونی 65 اینچ اسمارت سونی مدل KD-65XE7005 الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۷/۱۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۲ تلویزیون ال ای دی سونی 65 اینچ اسمارت مدل KD-65X8500D الترا اچ دی ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۳ تلویزیون ال ای دی سونی 65 اینچ اسمارت مدل 65X8500E الترا اچ دی فورکی HDR 4K اندروید ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۴ تلویزیون ال ای دی سونی 65 اینچ اسمارت مدل 65x9000E الترا اچ دی 4K ۸/۷۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۵ تلویزیون ال ای دی سونی 65 اینچ اسمارت مدل 65x9300d سه بعدی الترا اچ دی (4K) ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۶ تلویزیون اولدسونی 65 اینچ اسمارت و اندروید مدل OLED KD-65A1 الترا اچ دی فورکی اچ دی آر 2017 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
75
۲۷ تلویزیون ال ای دی سونی 75 اینچ اسمارت مدل 75X8500D الترا اچ دی(4k) اندروید با HDR ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۸ تلویزیون ال ای دی سونی 75 اینچ اسمارت مدل 75X8500E الترا اچ دی فورکی اندروید ULTRA HD 4K HDR ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۹ تلویزیون ال ای دی سونی 75 اینچ اسمارت مدل KDL-75X9000E الترا اچ دی فورکی اچ دی آر اندروید ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
85
۳۰ تلویزیون ال ای دی سونی 85 اینچ اسمارت مدل KD-85X8500D الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

لیست تازه ترین قیمت سامسونگsamsung در فروشگاه بانه استار

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 32 اینچ مدل UA32J4170AS کیفیت اچ دی ۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
40
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 40 اینچ اسمارت مدل UA40J5200AR فول اچ دی ۱/۳۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
43
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 43 اینچ مدل 43k5002 فول اچ دی ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
48
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 48 اینچ اسمارت مدل UA48J5200AR فول اچ دی ۲/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
49
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 49 اینج اسمارت مدل 49k6500ak فول اچ دی خمیده ۲/۶۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 49 اینچ اسمارت مدل 49ku7350 الترا اچ دی (4k) ۲/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 49 اینچ اسمارت مدل 49mu7350 الترا اچ دی فورکی خمیده ۲/۸۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
50
۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 50 اینچ مدل UA50J5100AR فول اچ دی ۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 50 اینچ اسمارت مدل UA50J5500AR تخت فول اچ دی ۲/۴۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل UA55J6300AR فول اچ دی ۳/۲۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل UA55JU6400J الترا اچ دی 4k ۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل 55ku7350 منحنی الترا اچ دی(4k) ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل 55mu7350 الترا اچ دی فورکی 4k خمیده ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل UA55JU6600K منحنی الترا اچ دی (4k) ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدلUA55KS8500R سوپر الترا اچ دی خمیده ۵/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل UA55KS9500R سوپر الترا اچ دی خمیده ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدلE55JS9000Tسه بعدی الترا اچ دی (4K) ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۸ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل QA55Q7FAMKXZN الترا اچ دی 4k سری 2017 ۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۹ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل QA55Q7CAMKXZN الترا اچ دی 4k خمیده 2017 ۸/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
65
۲۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65 اینچ اسمارت مدل 65ku7350 الترا اچ دی (4k)منحنی ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۵
۲۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65 اینچ اسمارت مدل UA65KS8500R سوپر الترا اچ دی خمیده ۹/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۲ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ 65 اینچ اسمارت مدل QA65Q7FAMKXZN الترا اچ دی 4k تخت 2017 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۳ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ 65 اینچ اسمارت مدل QA65Q7CAMKXZN الترا اچ دی 4K خمیده 2017 ۱۳/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

لیست تازه ترین قیمت شارپ در فروشگاه بانه استار

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی شارپ 32 اینچ مدل 32LE280X با کیفیت اچ دی HD ۹۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
50
۲ تلویزیون ال ای دی شارپ 50 اینچ مدل 50LE275X فول اچ دی ۲/۱۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳ تلویزیون ال ای دی شارپ 50 اینچ اسمارت مدل 50UA440X الترا اچ دی فورکی Ultra HD 4K ۲/۵۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴ تلویزیون ال ای دی شارپ 50 اینچ اسمارت مدل 50UE630X الترا اچ دی فورکی اندروید ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
60
۵ تلویزیون ال ای دی شارپ 60 اینچ مدل 60LE275X فول اچ دی ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۶ تلویزیون ال ای دی شارپ 60 اینچ اسمارت مدل 60UA440X الترا اچ دی فورکی Ultra HD 4k ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
65
۷ تلویزیون ال ای دی شارپ 65 اینچ اسمارت مدل 65UE630X الترا اچ دی فورکی اندروید ۶/۹۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

لیست تازه ترین قیمت فیلیپس philips در فروشگاه بانه استار

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 40 اینچ اسمارت مدل 40PUK6400 الترا اچ دی فورکی اندروید ۲/۶۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
42
۲ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 42 اینچ اسمارت مدل 42PFK6589 فول اچ دی سه بعدی با آمبی لایت ۲/۸۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
43
۳ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 43 اینچ اسمارت مدل 43PFT5102 فول اچ دی ۱/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 43 اینچ مدل 43PUT5801 الترا اچ دی فورکی ULTRA HD 4K ۲/۳۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۵ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 43 اینچ مدل 43PUK4900 الترا اچ دی فورکی Ultra HD 4K ۲/۶۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۶ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 43 اینچ اسمارت مدل 43PUT6801 الترا اچ دی فورکی اندروید ۲/۷۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
48
۷ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 48 اینچ مدل 48PFH6300 فول اچ دی با آمبی لایت ۳/۲۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۸ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 48 اینچ اسمارت مدل 48PFS8209 اندروید فول اچ دی سه بعدی با آمبی لایت ۴/۴۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
49
۹ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 49 اینچ اسمارت مدل 49PFT6100 فول اچ دی FULL HD ۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۰ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 49 اینچ اسمارت مدل 49PUT6801 الترا اچ دی فورکی اندروید ۲/۹۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۱ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 49 اینچ مدل 49PUK4900 الترا اچ دی فورکی ULTRA HD 4K ۳/۲۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۲ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 49 اینچ اسمارت مدل 49PUS7002 الترا اچ دی فورکی اچ دی آر اندروید و آمبی لایت ۳/۹۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55
۱۳ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PFT6100 فول اچ دی FULL HD ۲/۹۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۴ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PUT6002 الترا اچ دی فورکی ULTRA HD 4K ۳/۶۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۱۵ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PFT5500 فول اچ دی اندروید ۳/۶۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۱۶ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PUK6400 الترا اچ دی فورکی اندروید ۴/۵۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۱۷ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PUT6801 الترا اچ دی فورکی اندروید ۴/۵۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۱۸ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PUT7101 الترا اچ دی فورکی اندروید آمبی لایت ۵/۰۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۹ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PFK6589 فول اچ دی سه بعدی با آمبی لایت ۵/۱۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۲۰ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PUS6412 الترا اچ دی فورکی اندروید آمبی لایت ۵/۵۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۲۱ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PUS8809 الترا اچ دی فورکی سه بعدی اندروید آمبی لایت ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
65
۲۲ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 65 اینچ اسمارت مدل 65PUT6162 الترا اچ دی فورکی ULTRA HD 4K ۶/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲۳ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 65 اینچ اسمارت مدل 65PUT6800 الترا اچ دی فورکی اندروید ، آمبی لایت ۶/۹۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۱/۳
۲۴ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 65 اینچ اسمارت مدل 65PUS7601 الترا اچ دی فورکی اندروید ، آمبی لایت ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
سبد خرید
۰ کالا
۰ تومان