لیست آخرین قیمت ال ای دی و ال سی دی در بانه

لیست تازه ترین قیمت ال جی LG در فروشگاه بانه استار

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24
۱ تلویزیون مانیتور ال جی 24 اینچ مدل 24MT48AM کیفیت اچ دی ۶۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
28
۲ تلویزیون مانیتور ال جی 28 اینچ مدل 28MT48VF کیفیت اچ دی ۸۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
32
۳ تلویزیون ال ای دی ال جی 32 اینچ مدل 32LJ500D اچ دی ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۴ تلویزیون ال ای دی ال جی 32 اینچ مدل 32LJ510U اچ دی ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۵ تلویزیون ال ای دی ال جی 32 اینچ اسمارت مدل 32lj570u فول اچ دی ۱/۴۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
43
۶ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل LG 43LJ550V فول اچ دی با webOS3.5 ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۷ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ مدل 43lw310c فول اچ دی ۱/۹۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۸ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل 43lh602v فول اچ دی ۲/۰۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۲
۹ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل 43LJ610V فول اچ دی 2017 ۲/۰۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۱۰ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل LG 43UJ634V الترا اچ دی فورکی UHD 4K HDR با webOS3.5 ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۱۱ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل LG 43UJ651V الترا اچ دی فورکی UHD 4K HDR با webOS3.5 ۲/۲۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۲
۱۲ تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ اسمارت مدل 43UJ752V الترا اچ دی فورکی 4K ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۶
49
۱۳ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ مدل 49LH548V فول اچ دی ۲/۱۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۱۴ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل LG 49LJ550V فول اچ دی با webOS3.5 ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۱۵ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49lh600v فول اچ دی ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۲
۱۶ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49LJ610V فول اچ دی 2017 ۲/۷۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۱۷ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل LG 49UJ670V الترا اچ دی فورکی UHD 4K HDR با webOS3.5 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۲
۱۸ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49uj752v الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۲
۱۹ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49UH750T الترا اچ دی ، webOS 3.0 ۳/۳۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۲۰ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49SJ800V سوپر الترا اچ دی 2017 HDR ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۱
۲۱ تلویزیون ال ای دی ال جی 49 اینچ اسمارت مدل 49uh850v سه بعدی الترا اچ دی ۳/۵۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
55
۲۲ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل LG 55UJ630V الترا اچ دی فورکی UHD 4K HDR با webOS3.5 ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۲۳ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ مدل 55LH602T فول اچ دی ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۱
۲۴ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55UJ634V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدلLG 55UJ651V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر با webOS3.5 ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۲۶ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55uh654v الترا اچ دی (4k) ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۱
۲۷ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55UJ752V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۳/۹۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۲۸ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55SJ800V سوپر الترا اچ دی اچ دی آر SUHD 4K HDR ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۲۹ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55SJ850V سوپر الترا اچ دی اچ دی آر ۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۲
۳۰ تلویزیون ال ای دی ال جی 55 اینچ اسمارت مدل 55EG910V فول اچ دی خمیده سه بعدی ۵/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۳۱ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ اسمارت مدل LG 55B6V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر با webOS3.0 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۳۲ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ اسمارت مدل LG OLED 55B7V الترا اچ دی فورکی UHD 4K HDR با webOS3.5 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۳۳ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ اسمارت مدل OLED 55C6V خمیده الترا اچ دی فورکی اچ دی آر webOS3.0 ۷/۶۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۳۴ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ اسمارت مدل OLED 55C7V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر webOS3.5 ۸/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۶
۳۵ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ اسمارت مدل LG 55 OLED E6V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر سه بعدی با webOS3.0 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
60
۳۶ تلویزیون ال ای دی ال جی 60 اینچ اسمارت مدل 60UJ630V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر Ultra HD 4K HDR ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۱
۳۷ تلویزیون ال ای دی ال جی 60 اینچ اسمارت مدل 60UJ651V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر Ultra HD 4K HDR ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۱
65
۳۸ تلویزیون ال ای دی ال جی 65 اینچ اسمارت مدل LG 65SJ850V سوپر الترا اچ دی فورکی اچ دی آر با webOS3.5 ۸/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۱
۳۹ تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ اسمارت مدل LG OLED 65B6V الترا اچ دی فورکی اچ دی آر با webOS3.0 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۴۰ تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ اسمارت مدل OLED 65E6V الترا اچ دی فورکی با webOS3.0 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
۴۱ تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ اسمارت مدل LG OLED 65C6V خمیده الترا اچ دی فورکی اچ دی آر webOS3.0 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
75
۴۲ تلویزیون ال ای دی ال جی 75 اینچ مدل 75UH855V سوپر الترا اچ دی Super Ultra HD ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
79
۴۳ تلویزیون ال ای دی ال جی 79 اینچ اسمارت مدل LG 79UH953V سوپر الترا اچ دی SUHD سه بعدی webOS3.0 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵

لیست تازه ترین قیمت سونی sony در فروشگاه بانه استار

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی 32 اینچ سونی 2017 مدل 32R300E فول اچ دی ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
40
۲ تلویزیون ال ای دی سونی 40 اینچ اسمارت مدل SONY KDL-40W660E فول اچ دی FULL HD ۲/۱۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
43
۳ تلویزیون ال ای دی سونی 43 اینچ اسمارت مدل KD43X7000E سری E الترا اچ دی 4K ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۴ تلویزیون ال ای دی سونی 43 اینچ اسمارت مدل SONY KD-43X8000E الترا اچ دی فورکی UHD 4K HDR اندروید ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
48
۵ تلویزیون ال ای دی سونی 48 اینچ اسمارت مدل KDL-48W650D فول اچ دی ۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
49
۶ تلویزیون ال ای دی سونی 49 اینچ اسمارت مدل KDL-49W660E فول اچ دی ۲/۸۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۷ تلویزیون ال ای دی سونی 49 اینچ اسمارت مدل SONY KD-49X7000E الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۳/۵۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
55
۸ تلویزیون ال ای دی سونی 55 اینچ اسمارت مدل 55X8500E الترا اچ دی فورکی اچ دی آر اندروید ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۹ تلویزیون ال ای دی سونی 55 اینچ اسمارت مدل 55X9000E الترا اچ دی 4K ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۱۰ تلویزیون اولد سونی 55 اینچ اسمارت واندروید مدل KD-55A1 الترا اچ دی فورکی اچ دی آر ULTRA HD 4K HDR ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
65
۱۱ تلویزیون ال ای دی سونی 65 اینچ اسمارت مدل 65X7000E الترا اچ دی فورکی اچ دی آر ULTRA HD 4K HDR ۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۱۲ تلویزیون ال ای دی سونی 65 اینچ اسمارت مدل 65X8500E الترا اچ دی فورکی HDR 4K اندروید ۸/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۱۳ تلویزیون ال ای دی سونی 65 اینچ اسمارت مدل 65x9000E الترا اچ دی 4K ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۱۴ تلویزیون ال ای دی سونی 65 اینچ اسمارت مدل SONY 65X9300E الترا اچ دی فورکی UHD 4K HDR اندروید ۱۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۱۵ تلویزیون اولدسونی 65 اینچ اسمارت و اندروید مدل OLED KD-65A1 الترا اچ دی فورکی اچ دی آر 2017 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
75
۱۶ تلویزیون ال ای دی سونی 75 اینچ اسمارت مدل 75X8500E الترا اچ دی فورکی اندروید ULTRA HD 4K HDR ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۹
۱۷ تلویزیون ال ای دی سونی 75 اینچ اسمارت مدل KDL-75X9000E الترا اچ دی فورکی اچ دی آر اندروید ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۹
85
۱۸ تلویزیون ال ای دی سونی 85 اینچ اسمارت مدل KD-85X8500D الترا اچ دی فورکی اچ دی آر UHD 4K HDR ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۹

لیست تازه ترین قیمت سامسونگ samsung در فروشگاه بانه استار

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32
۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 32 اینچ مدل SAMSUNG 32M5000 فول اچ دی FULL HD ۱/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
40
۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 40 اینچ اسمارت مدل UA40J5200AR فول اچ دی ۱/۶۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
43
۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 43 اینچ مدل 43k5002 فول اچ دی ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
49
۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 49 اینج اسمارت مدل 49k6500ak فول اچ دی خمیده ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 49 اینچ اسمارت مدل 49ku7350 الترا اچ دی (4k) ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
50
۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 50 اینچ مدل UA50J5100AR فول اچ دی ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۷ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 50 اینچ اسمارت مدل UA50J5500AR تخت فول اچ دی ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۸ تلویزویون ال ای دی سامسونگ 50 اینچ اسمارت مدل SAMSUNG 50KU7000 الترا اچ دی فورکی صفحه تخت ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
55
۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل SAMSUNG 55M6500 فول اچ دی منحنی ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۱۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل 55ku7350 منحنی الترا اچ دی(4k) ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۱۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل SAMSUNG 55KU7000 الترا اچ دی فورکی UHD 4K صفحه تخت ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۱۶
۱۲ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل 55mu7350 الترا اچ دی فورکی 4k خمیده ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۱۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل UA55KS8500R سوپر الترا اچ دی خمیده ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل UA55KS9500R سوپر الترا اچ دی خمیده ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۱۵ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل E55JS9000T سه بعدی الترا اچ دی (4K) ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۱۶ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل QA55Q7FAMKXZN الترا اچ دی 4k سری 2017 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۱۷ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ 55 اینچ اسمارت مدل QA55Q7CAMKXZN الترا اچ دی 4k خمیده 2017 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
65
۱۸ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65 اینچ اسمارت مدل SAMSUNG 65MU7000 الترا اچ دی فورکی اچ دی آر صفحه تخت ۷/۶۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۶
۱۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65 اینچ اسمارت مدل SAMSUNG 65MU7350 الترا اچ دی فورکی اچ دی آر منحنی ۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۲۰ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65 اینچ اسمارت مدل UA65KS8500R سوپر الترا اچ دی خمیده ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۲۱ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65 اینچ اسمارت مدل SAMSUNG 65MU9500 الترا اچ دی فورکی اچ دی آر منحنی ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۲۲ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ 65 اینچ اسمارت مدل QA65Q7FAMKXZN الترا اچ دی 4k تخت 2017 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳
۲۳ تلویزیون کیو ال ای دی سامسونگ 65 اینچ اسمارت مدل QA65Q7CAMKXZN الترا اچ دی 4K خمیده 2017 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۳

لیست تازه ترین قیمت فیلیپس philips در فروشگاه بانه استار

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 40 اینچ اسمارت مدل 40PUK6400 الترا اچ دی فورکی اندروید ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
42
۲ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 42 اینچ اسمارت مدل 42PFK6589/12 فول اچ دی سه بعدی FULL HD 3D ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
43
۳ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 43 اینچ مدل 43PUT5801 الترا اچ دی فورکی ULTRA HD 4K ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
۴ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 43 اینچ اسمارت مدل 43PUK4900 الترا اچ دی فورکی ULTAR HD 4K ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
۵ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 43 اینچ اسمارت مدل 43PUT6801 الترا اچ دی فورکی اندروید ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
48
۶ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 48 اینچ مدل 48PFH6300 فول اچ دی با آمبی لایت ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
55
۷ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PFT6100 فول اچ دی FULL HD ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۱
۸ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PUT6002 الترا اچ دی فورکی ULTRA HD 4K ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
۹ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PFT5500 فول اچ دی اندروید ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۰ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PUT6801 الترا اچ دی فورکی اندروید ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۱ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PUK6400 الترا اچ دی فورکی اندروید ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۲ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PFK6589 فول اچ دی سه بعدی با آمبی لایت ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۳ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PUS6412 الترا اچ دی فورکی اندروید آمبی لایت ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۴ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 55 اینچ اسمارت مدل 55PUS8809 الترا اچ دی فورکی سه بعدی اندروید آمبی لایت ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
65
۱۵ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 65 اینچ اسمارت مدل 65PUT6162 الترا اچ دی فورکی ULTRA HD 4K ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
۱۶ تلویزیون ال ای دی فیلیپس 65 اینچ اسمارت مدل 65PUT6800 الترا اچ دی فورکی اندروید ، آمبی لایت ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵

لیست تازه ترین قیمت شارپ SHARP در فروشگاه بانه استار

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50
۱ تلویزیون ال ای دی شارپ 50 اینچ مدل 50LE275X فول اچ دی ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
۲ تلویزیون ال ای دی شارپ 50 اینچ اسمارت مدل 50UE630X الترا اچ دی فورکی اندروید ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۱
60
۳ تلویزیون ال ای دی شارپ 60 اینچ مدل 60LE275X فول اچ دی ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۵
65
۴ تلویزیون ال ای دی شارپ 65 اینچ مدل 65LE275X فول اچ دی FULL HD ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۱
۵ تلویزیون ال ای دی شارپ 65 اینچ اسمارت مدل 65UE630X الترا اچ دی فورکی اندروید ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۷/۱/۲۱
سبد خرید
۰ کالا
۰ تومان