لیست قیمت ماشین ظرفشویی در بانه

عنوان برند قیمت آخرین آپدیت قیمت
۱ ماشین ظرفشویی 12 نفره مدل DW60H3010FW/EUسامسونگ ال جی ۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۶/۸
۲ ماشین ظرفشویی 14 نفره نقره ای مدل D1452 ال جی ال جی ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۴/۲۷
۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره سفیدمدل D1452WF ال جی ال جی ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۴/۲۷
۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل d1444mf ال جی ۲/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۶/۸
۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل d1464mf ال جی ۲/۷۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۶/۲۰
۶ Dماشین ظرفشویی 14 نفره ی سفیدمدل W60H6050FWسامسونگ سامسونگ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۶/۸
۷ ماشین ظرفشویی 14 نفره ی نقره ای مدل DW60H6050FWسامسونگ سامسونگ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۶/۸
۸ ماشین ظرفشویی سامسونگ با سیستم بخارشو 14نفره سفید و نقره ای مدلDW60K8550FW سامسونگ ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۶/۲۰
۹ ماشین ظرفشویی مدل sms69n28 بوش بوش ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۲/۲۰
۱۰ ماشین ظرفشویی مدل sms69n22 بوش بوش ۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۲/۲۰
۱۱ ماشین ظرفشویی 13نفره بوش مدل sms88ti36e بوش ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۴/۲۷
سبد خرید
۰ کالا
۰ تومان